Search:
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 34 Nr kier: 043; centrala: 8276980; tel. bezp.: 043 827-69-80; fax: 043 827-96-74 Adres internetowy: http://www.dpssieradz.pl/ Adres e-mail: dps-sieradz@wp.plDom Pomocy Społecznej w Sieradzu zapewnia mieszkańcom - osobom dorosłym, niepełnosprawnym warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwia rozwój osobowości.

Nasz Dom oferuje pomoc dla osób w podeszłym wieku, bez względu na wyznanie światopogląd w duchu chrześcijańskiej miłości. W Domu tworzymy prawdziwie rodzinną ciepłą atmosferę wspólnoty tak, aby mieszkańcy czuli się jak we własnym domu.

Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Dom gwarantuje sumienność i uczciwość realizacji obowiązków wynikających z opieki nad osobami starszymi. Dom jest jednostką zapewniającą mieszkańcom opiekę całodobową oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.


 More...


INFORMACJE SYSTEMOWE
Pełna nazwa jednostki:Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
NIP:827-14-37-575
REGON:730199025
INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU W JEDNOSTCE
Zatrudnione osoby ogółem255
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty246
Liczba stanowisk kierowniczych8
KIEROWNIK JEDNOSTKI
Imię i nazwisko:Helena Płóciennik-Wasiak
Od kiedy zatrudniony w urzędzie:09.05.1995
Wiek:59 lat
Wykształcenie:Wyższe
DNI I GODZINY PRACY Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu
DPS w Sieradzu 98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 34
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00 (administracja)
Dział Teraputyczno - Opiekuńczy -całodobowo we wszystkie dni tygodnia