Ogłoszenia


 

 

Informacja o wynikach przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości

10‑11‑2017 14:53:49

Informacja o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosty Sieradzkiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu ustnym

25‑10‑2017 14:24:37

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu ogłasza przetarg ustny nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości położonej w Witowie gm. Burzenin.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz Nr 1/2017

15‑09‑2017 11:50:09

Sieradz 15.09.2017r.

DP.GiO.221.1.2017

                                                    Wykaz nr 1/2017

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529.) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona na terenie Filii DPS w Witowie we wsi Witów gmina Burzenin, o pow. 9,4721 ha, w skład których wchodzą:

1)            grunty orne o ogólnej powierzchni 5.6800 ha;

2)            użytki zielone o powierzchni ogólnej 2.9021 ha;

3)            grunty pozostałe o powierzchni 0.8900 ha;

w tym:

a) - działka nr 200/13  - 7.2421 ha gruntów;

                    - gruntów ornych                   – 4.8800 ha,

                    - użytków zielonych               – 1.4721 ha,

                    - terenów po zabudowę   – 0.8900 ha,

 b)  - działka nr 236                   -  0.8000 ha gruntów ornych;

 c)   - działka nr 200/14        -             0.0644 ha użytków zielonych;

 d)   - działka nr 200/15        -            0.1756 ha użytków zielonych,

 e)   - działka nr 200/3          -             0.5000 ha użytków zielonych;

 f)   - działka nr 200/10         -            0,6900 ha użytków zielonych;         

oraz następujące budynki: garaż, chlewnia, magazyn zbożowy i część budynku gospodarczego o łącznej powierzchni 715 m2.

2. Prawo własności do nieruchomości oznaczonej numerami 200/3, 200/10, 200/13, 200/14, 200/15, 236 ujawnione jest w  KW SR1S/00065407/0 prowadzonej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sieradzu.

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXVII/174/05 z dnia 23.02.2005 roku w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru zespołu osadniczego Burzenin – Witów – Strumiany w Gminie Burzenin, działka nr 200/13 oznaczona jest symbolami:

B7U-MN – tereny zabudowy jednorodzinnej

6KDW – tereny komunikacji: drogi dojazdowe – wewnętrzne

B5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej

B4RM-MN – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Pozostałe działki nie są objęte MPZP.

4. Nieruchomość jest w posiadaniu osoby fizycznej na podstawie umowy dzierżawy.

5. Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 i Zarządzeniem Nr 30/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu łącznie z budynkami wynosi 3.211,52 zł /rok. Stawki czynszu nie obejmują podatku Vat.

 

6. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 3 lat począwszy od stycznia 2018 roku.

 

7. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu poddaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także w biuletynie Informacji Publicznej DPS w Sieradzu, Starostwa Powiatowego w Sieradz oraz Urzędu Gminy Burzenin.

 

                                                                                                    Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

   Aleksandra Gadomska

               

Sieradz, 2017-09-15

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Halamus , w dniu:  30‑03‑2017 13:46:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Halamus
email: sekretariat@dpssieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑11‑2017 14:54:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive