RODOOd 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu reprezentowany przez Dyrektora pana Marcina Sośnickiego z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 34, e-mail: sekretariat@dpssieradz.pl tel.: 43 287 69 80 wew.032 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, panią Anitą Remiszewską – Biernat pod adresem e-mail: iod@dpssieradz.pl. 43 827 69 80 wew.440
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Regulamin monitoringu wizyjnego

27‑02‑2019 12:33:53
Regulamin monitoringu wizyjnego Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Halamus , w dniu:  05‑06‑2018 10:42:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Halamus
email: sekretariat@dpssieradz.pl
, w dniu:  05‑06‑2018 10:42:55
Data ostatniej aktualizacji:
28‑04‑2022 10:45:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie