Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny

Telefon centrala (043) 827-69-80 wew.029

Do zakresu zadań Działów Opiekuńczo - Terapeutycznych należy:

1) zapewnienie mieszkańcom stałej całodobowej opieki i pielęgnacji;
2) umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych;
3) zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkańców;
4) udzielanie mieszkańcom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów życiowych;
5) wypracowanie najwłaściwszych metod opiekuńczych dla poszczególnych mieszkańców oraz wdrażanie nowych koncepcji pracy pedagogicznej;
6) prowadzenie badań i terapii psychologicznej;
7) udzielanie świadczeń konsultacyjnych w trudnych diagnostycznie i terapeutycznie przypadkach;
8) tworzenie właściwej atmosfery wśród mieszkańców oraz pobudzanie ich do funkcji psychofizycznych;
9) organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalno - oświatowych
10) organizowanie i prowadzenie zajęć sprawnościowych i sportowych oraz gier i zabaw;
11) organizowanie programów rozrywkowych;
12) pomaganie w utrzymaniu kontaktów z rodzinami;
13) ustalanie i realizacja programów zajęć terapeutycznych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości mieszkańców;
14) analiza zachowań mieszkańców i wykazywanie ich w ustalonych programach;
15) stworzenie właściwych warunków przystosowawczych do przebywania w Domu;
16) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych;
17) prowadzenie punktu bibliotecznego dla mieszkańców;
18) informowanie mieszkańców o możliwości bezpiecznego przechowywania w depozycie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
19) prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców;
20) rozliczanie mieszkańców za pobyt w Domu;
21) przeprowadzenie okresowych szkoleń dla średniego personelu medycznego;
22) prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.
2. W ramach Działów należy organizować zespoły opiekuńczo - terapeutyczne z udziałem pracowników pierwszego kontaktu, których celem jest:
1) określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług;
2) pomoc w adaptacji mieszkańca do warunków Domu;
3) opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańca;
4) realizacja zadań wynikających z indywidualnego planu wspierania mieszkańca przy jego współudziale.

Informacja wytworzona przez:
Halina Pawlak , w dniu:  28‑03‑2006 09:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Czyżak
email: dps-sieradz@wp.pl tel.:(043)8276980 wew. 505
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2015 08:01:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive