Search:
Struktura organizacyjna


SCHEMAT ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU

DYREKTOR


ZASTĘPCA DYREKTORA
STANOWISKA SAMODZIELNE
 • główny administrator,
 • radca prawny
 • kapelan,
 • st. inst. ds. bhpDZIAŁ

 OPIEKUŃCZO - TERAPEUTYCZNY

DZIAŁ

ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY

DZIAŁ

GOSPODARCZY I OBSŁUGI

 • główny specjalista,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • specjalista pracy z rodziną,
 • specjalista pracy socjalnej,
 • starszy specjalista pracy socjalnej,
 • starszy pracownik socjalny,
 • pracownik socjalny
 • starsza pielęgniarka,
 • pielęgniarka,
 • starszy opiekun kwalifikowany,
 • opiekun kwalifikowany,
 • starszy opiekun,
 • opiekun,
 • młodszy opiekun,
 • starszy instruktor terapii zajęciowej,
 • instruktor terapii zajęciowej,
 • starszy instruktor ds. kulturalno - oświatowych,
 • instruktor ds. kulturalno - oświatowych,
 • starsza pokojowa,
 • pokojowa.

    ZESPÓŁ ds.  REHABILITACJI

 • kierownik zespołu,
 • starszy technik fizjoterapii,
 • technik fizjoterapii,
 • masażysta.

 • główny księgowy,
 • zastępca głównego księgowego,
 • starszy inspektor,
 • inspektor,
 • starszy księgowy,
 • księgowy,
 • kasjer,
 • starszy feferent
 • kierownik działu,
 • starszy inspektor,
 • inspektor,
 • informatyk,
 • archiwista,
 • zaopatrzeniowiec,
 • starszy magazynier,
 • magazynier,
 • rzemieślnik,
 • kierowca samochodu osobowego,
 • portier,
 • robotnik.

KUCHNIA
 • kierownik kuchni,
 • dietetyk,
 • starszy kucharz,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna.

PRALNIA
 • praczka,
 • szwaczka,
 • prasowaczka.